Pedagogik i rörelse

Rörelsens betydelse för barnets motoriska, sociala och intellektuella utveckling står i fokus på alla Olympens enheter. Därför har vi konsekvent ända sedan starten 1994 arbetat med vår unika profil Pedagogik i rörelse.

Pedagogik i rorelse_478

Vi lär med alla sinnen

Fysisk aktivitet inspirerar och på Olympen tror vi på att lära med alla sinnen. Inlärning och förståelse förstärks med hjälp av rörelseträning och utvecklar barnens sociala kompetens. Idag tillbringar även barn och ungdomar en stor del av tiden stillasittande, och vi är övertygade om att barn som rör sig både mår bättre och får bättre förutsättningar för inlärning. Därför arrangerar vi mycket utevistelse oh rörelseaktiviteter både i förskola och grundskola.

Dans är en del av vår rörelseprofil

Dansen är en del av Olympens profil Pedagogik i rörelse som innebär att barnen får schemalagd rörelse på förskolan, skoltid eller på fritids. Olympen har också profilklasser i dans i grundskolan. Både förskolan och grundskolan arbetar intensivt med att integrera och komplettera dans och rörelse med övrig undervisning.

Olympens fokus på rörelse och dans innebär att vi har anställt en egen, utbildad danspedagog som arbetar både i förskolan och på grundskolan.

Danspassen tränar barnen i musik, rytmik och rörelse. I de olika danslektionerna får barnen och eleverna öva på olika tempon i musiken, de får en förståelse för dynamiken i kroppen så att de känner skillnaden och kraften i olika rörelsemönster.

I förskoleverksamheten inriktar Sofia barndansen på rörelse, kreativitet och musikalitet. Det är de huvudsakliga byggstenarna som ger barnen en fin möjlighet att utveckla kroppsmedvetenhet, koordination och samarbete.

Dans i grundskolan

På grundskolan är dansen är ett inslag i alla klasser, även för de elever som inte har valt dansprofilen. Dansen används helt enkelt som ett verktyg för att göra undervisningen mer varierad och gör inlärningen mer effektiv eftersom ännu ett sinne används i inlärningsprocessen.
När dansen blir en metod i läroprocessen arbetar eleverna med det kinestetiska lärandet, alltså praktiskt lärande, men även estetiska läroprocesser. I dansmatten kan eleverna till exempel få räkna med personer istället för med klossar, och istället för att bara läsa en siffra i en bok kan de få forma siffran med kroppen. Eleverna kan få krypa ihop och bli hälften så stor för att sedan veckla ut sig igen och bli dubbelt så stor. I geometrin blir det ofta samarbetsövningar då några elever ställer sig i cirkel eller en fyrkant och bildar omkretsen, medan några elever går in i den geometriska formen och dansar arean.

Olympen har också ett samarbete med dansinstitutet Les Mills. Samarbetet mellan Olympen och Les Mills bygger på att ett flertal av Olympens medarbetare utbildas i Les Mills danspass och sedan får leda passen i Olympens verksamhet på ordinarie förskole- och skoltid. Les Mills har utformat ett dansprogram per åldersgrupp för barn och ungdomar mellan 2 och 16 år. Danspassen uppdateras och förändras tre gånger per år för att ge barnen och ungdomarna omväxling.

Fotboll

Olympen har länge erbjudit profilklasser i fotboll med både egna och externa fotbollslärare. Vid en av våra skolor har vi en rektor som tidigare varit fotbollstränare på elitnivå, och två medarbetare på fritids har spelat fotboll på elitnivå. Inom ramen för elevens val får eleverna spela fotboll på skoltid i vår profilklass.

Profilklasser

I grundskolan erbjuder Olympen två profilklasser för elever i åk 3 och uppåt. Inom ramen för elevens val får eleverna ägna sig åt sitt specialintresse – dans eller fotboll.Besöksadress:
Flygelgatan 1
126 28 Hägersten

Postadress:
Olympen Skolor och Förskolor AB
Box 11047
100 61 Stockholm

Ekonomi:
Fakturafrågor:
fakturor@olympen.se

Löner:
loner@olympen.se

Telefontider för ekonomi
Vardagar kl 09:00 – 15:00
Telefon: 072-200 77 18
E-post: fakturor@olympen.se

Affärsområdesansvarig
Förskolor
Thomas Schröder
Telefon: 072-521 65 25

Kvalitetsansvarig
Förskolor
Annette Johansson
Telefon: 070-585 34 21
E-post: annette.johansson@olympen.se

Skolchef / Rektor
Thomas Schröder
Telefon: 072-521 65 25

VD Verksamhetsansvarig
Olympen AB
Roland Johansson
Telefon: 070-581 25 32
E-post: roland.johansson@olympen.se