Pedagogik i rörelse

Rörelsens betydelse för barnets motoriska, sociala och intellektuella utveckling står i fokus på alla Olympens enheter. Därför har vi konsekvent ända sedan starten 1994 arbetat med vår unika profil Pedagogik i rörelse.

Pedagogik i rorelse_478

Vi lär med alla sinnen

Fysisk aktivitet inspirerar och på Olympen tror vi på att lära med alla sinnen. Inlärning och förståelse förstärks med hjälp av rörelseträning och utvecklar barnens sociala kompetens. Idag tillbringar även barn och ungdomar en stor del av tiden stillasittande, och vi är övertygade om att barn som rör sig både mår bättre och får bättre förutsättningar för inlärning. Därför arrangerar vi mycket utevistelse oh rörelseaktiviteter både i förskola och grundskola.

Dans är en del av vår rörelseprofil

Dansen är en del av Olympens profil Pedagogik i rörelse som innebär att barnen får schemalagd rörelse på förskolan, skoltid eller på fritids.  Både förskolan och grundskolan arbetar intensivt med att integrera och komplettera dans och rörelse med övrig undervisning.

Olympens fokus på rörelse och dans innebär att vi har anställt en egen, utbildad danspedagog som arbetar på Olympen Telefonplans fritidshem.

Danspassen tränar barnen i musik, rytmik och rörelse. I de olika danslektionerna får barnen och eleverna öva på olika tempon i musiken, de får en förståelse för dynamiken i kroppen så att de känner skillnaden och kraften i olika rörelsemönster.

Landhockey i samarbete med Djurgårdens IF

Olympen kommer från v. 40, 2020 inleda ett samarbete med Djurgårdens IF, där utbildade tränare från klubben kommer hålla träning i landhockey på fritids på Olympen Telefonplan. Träningen kommer hållas på måndagar.

Utflykt minst två gånger per termin

Varje klass åker på utflykt varje månad och Olympen bekostar minst två museibesök per klass och termin. Detta för att ge alla elever möjlighet att inte bara lära genom traditionellt läromedel utan få lära med alla sina sinnen genom olika upplevelser.

Simskola med Olympens egna simlärare

Alla elever får simundervisning på schemat en termin under årskurs 2. Olympens ambition är att alla elever i årskurs 5-6 ska ska få gå i vår egen simskola en gång i veckan under en tioveckorsperiod då betygen i simundervisning sätts. Eftersom vi har egna simlärare kan vi se till de individuella behoven och kan stoltsera med att alla våra elever hittills klarat simmålet i årskurs 6!Besöksadress:
Flygelgatan 1
126 28 Hägersten

Postadress:
Olympen Skolor och Förskolor AB
Box 11047
100 61 Stockholm

Ekonomi:
Fakturafrågor:
fakturor@olympen.se

Löner:
loner@olympen.se

Telefontider för ekonomi
Vardagar kl 09:00 – 15:00
Telefon: 072-200 77 18
E-post: fakturor@olympen.se

Affärsområdesansvarig Olympens förskolor:
Thomas Schröder

Telefon: 072-521 65 25

E-post: thomas.schroder@olympen.se

Skolchef / Rektor
Thomas Schröder

Telefon: 072-521 65 25

E-post: thomas.schroder@olympen.se

Biträdande rektor
Gunilla Calmesjö Moe

Telefon: 0730880590

E-post: gunilla.calmesjo@olympen.se

Skolsköterska
Inger Stenbacka

Telefon: 0702-444987

E-post:inger.stenbacka@skolhalsan.se

VD VerksamhetsansvarigOlympen AB
Roland Johansson
Telefon: 070-581 25 32
E-post: roland.johansson@olympen.se