Klagomålshantering

Klagomålshantering Olympen förskolor och skolor AB.

Vi ser klagomål som ett utmärkt tillfälle till förbättring av vår verksamhet

Klagomålshanteringen är ett sätt att:

• stärka föräldrar och vårdnadshavares inflytande

• utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare

• underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten

• öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar synpunkter på allvar.

Om Du som förälder har klagomål på förskolans verksamhet använd nedanstående arbetsgång/:

Steg 1

Vid Olympen förskolor och skolor AB vill vi uppmuntra till att synpunkter/ klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den/ dem det berör. Om ni efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, vill vi att ni kontaktar skolans eller förskolans rektor.  Detta kan ni även göra om ni av någon anledning ej personligen vill kontakta den eller dem som klagomålet/ synpunkten berör.

Steg 2

Lärare / rektor ansvarar för att uppföljning/ återkoppling sker inom 7 dagar

Steg 3 

Kan inte rektor hjälpa er med ert ärende kontaktar ni Huvudman.

e-post: klagomalshantering@olympen.se.

Steg 4 

Skulle ni känna att det är något vi på Olympen fortfarande inte bemött eller besvarat är ni välkomna att kontakta Stockholms kommun.

Stockholms kommun har ansvar för att kontrollera att fristående förskolor följer de lagar och förordningar som gäller.

Stockholms kommun når Du/Ni på följande sätt:

Telefonnummer: 08- 508 00 508
e-post: anmalan@stockholm.se

Förskolans formulär/blankett för klagomålshantering ska användas redan från steg 1.

Blanketten finns tillgänglig på samtliga avdelningar samt hos förskolechefen. Man kan även ladda ner den från vår hemsida.

Här kan Ni ladda ner blanketten: Klagomål/synpunkter

Ni kan också använda vårt webbformulär.

  • Jag vill bli kontaktad via
  • Brev (ange adress nedan)
  • e-post (ange e-postadress nedan)
  • Telefon (ange tel.nr nedan)
  • Kontaktuppgifter
  • För- och efternamn
  • Mitt klagomål rör …..
  • Enhet …..
  • Mina synpunkter/klagomål
  • Mitt förslag till lösning
Kontakt med huvudmannen

När du vill kontakta oss med förslag på förändringar eller med konkreta synpunkter är du välkommen att e-posta till oss på klagomalshantering@olympen.se.Besöksadress:
Flygelgatan 1
126 28 Hägersten

Postadress:
Olympen Skolor och Förskolor AB
Box 11047
100 61 Stockholm

Ekonomi:
Fakturafrågor:
fakturor@olympen.se

Löner:
loner@olympen.se

Telefontider för ekonomi
Vardagar kl 09:00 – 15:00
Telefon: 072-200 77 18
E-post: fakturor@olympen.se

Affärsområdesansvarig Olympens förskolor:
Thomas Schröder

Telefon: 072-521 65 25

E-post: thomas.schroder@olympen.se

Skolchef / Rektor
Thomas Schröder

Telefon: 072-521 65 25

E-post: thomas.schroder@olympen.se

Biträdande rektor
Gunilla Calmesjö Moe

Telefon: 0730880590

E-post: gunilla.calmesjo@olympen.se

Skolsköterska
Inger Stenbacka

Telefon: 0702-444987

E-post:inger.stenbacka@skolhalsan.se

VD VerksamhetsansvarigOlympen AB
Roland Johansson
Telefon: 070-581 25 32
E-post: roland.johansson@olympen.se