En skola med Pedagogik i rörelse

Olympen Telefonplan har samma inriktning på rörelse, hälsa och språk med engelska som våra andra skolor. Med Olympens profil Pedagogik i rörelse har vi en utökad timplan i idrott och erbjuder profilklasser i dans eller fotboll fr o m åk 3.


Rörelse och hälsa med tvåspråkig profil

I en fantastisk nyrenoverad fastighet från sekelskiftet har Olympen både förskola och grundskola F-9. Hjärtat i verksamheten är vårt nya storkök för hälsosam tillagning av maten. Både förskolan och skolan har en två-språkig profil med engelska.


Besöksadress:
Flygelgatan 1-5 /
Tellusborgsvägen 94

Postadress:
Olympen Skolor och Förskolor AB
Box 11047
100 61 Stockholm

Expedition:
Telefon: 072-200 77 18

Rektor:
Thomas Schröder
Tel: 072-5216525
E-post: thomas.schroder@olympen.se