Rektorn har ordet

Som elev på vår skola kommer du att möta en skolgång där individen och dess progression alltid är i fokus.

Välkommen till Olympen Telefonplan

Vi är en förhållandevis liten skola som idag har ca 200 elever i klasserna F-6. Detta ger oss möjligheten att lära känna alla våra elever vilket är en viktig grund i vårt arbete med att skapa en skolmiljö som är trygg och som ger de bästa förutsättningarna för elevernas lärande.

På Olympen har vi valt våra lokaler med stor omsorg, detta då vi är övertygade att eleverna presterar och mår bättre i en god skolmiljö. Våra klassrum är stora med bra ljusinsläpp. Miljön på Olympen ska vara inbjudande och välkomnande för personal, föräldrar och framförallt för våra elever.

För mig som rektor är det viktigt att skolan har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete där utveckling alltid är i fokus. Det är viktigt att hela tiden hitta nya vägar att följa upp verksamheten för att på så sätt ständigt befinna sig i utveckling.

Trygghet lärande och social utveckling är ledord som jag anser vara extra viktiga för eleverna på Olympen Telefonplan. För att ge eleverna detta så har vi lagt stort fokus på vilka som arbetar på vår skola och på att ge pedagogerna bästa förutsättningar.

Ansvariga klasslärare ska alla inneha lärarlegitimation. I Skolsverige idag så gör lärarna så mycket annat än att just undervisa. På Olympen vill vi att lärarna vara just lärare. De ska undervisa och utveckla eleverna på vår skola, de ska ha planeringstid så att de känner att uppdraget är realistiskt. Vi har också lagt stort fokus på att hitta lärare som ska trivas tillsammans för att skapa en atmosfär som är trygg och som inbjuder till lärande och utveckling.

Rektor
Thomas Schröder

Besöksadress:
Flygelgatan 1
126 28 Stockholm

Postadress:
Olympen Skolor och Förskolor AB
Box 11047
100 61 Stockholm

Expedition:
Telefon: 072-200 77 18

Rektor:
Thomas Schröder
Tel: 072-5216525
E-post: thomas.schroder@olympen.se

Biträdande rektor:
Gunilla Calmesjö Moe
Tel: 073-0880590
E-post: gunilla.calmesjo@olympen.se

Skolsköterska
Inger Stenbacka
Tel: 0702-444987
E-post: inger.stenbacka@skolhalsan.se