Elevhälsa

Elevers hälsa och lärande går hand i hand och elever som mår bra och är vid god hälsa har också större möjlighet att lyckas i sitt skolarbete.

Elevhälsan på Olympen arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att ge eleverna det stöd de behöver för att nå god hälsa, känna trygghet och utvecklas i sitt lärande. Elevhälsoteamet är en del av skolans samlade resurs och erbjuder psykologiska, medicinska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Vi strävar alltid efter att i samverkan och delaktighet med elever, föräldrar och skolans personal skapa en lärandemiljö som utgår från helhetssynen: hälsa, lärande och arbetsmiljö.

För mer information, ta gärna del av vår elevhälsoplan som finns under rubriken kvalitetsarbete eller kontakta:

elevhalsan@olympen.se

Kvalitetsdokument

Besöksadress:
Flygelgatan 1
126 28 Stockholm

Postadress:
Olympen Skolor och Förskolor AB
Box 11047
100 61 Stockholm

Expedition:
Telefon: 072-200 77 18

Rektor:
Thomas Schröder
Tel: 072-5216525
E-post: thomas.schroder@olympen.se

Biträdande rektor:
Gunilla Calmesjö Moe
Tel: 073-0880590
E-post: gunilla.calmesjo@olympen.se

Skolsköterska
Inger Stenbacka
Tel: 0702-444987
E-post: inger.stenbacka@skolhalsan.se