Pedagogik i rörelse – även på fritids

Fritidsverksamheten fungerar som en förlängning av skolverksamheten, men här har vi större fokus på social utveckling och skapande verksamhet.

Svea Torn BTM_Kidzday_164 smal

Lärandet fortsätter på fritids

För att fritidsverksamheten ska hålla så hög kvalitet som möjligt arbetar vi med pedagogiska planeringar som med tydliga mål för varje aktivitet. Målen utgår från läroplanen.

Vi är helst utomhus

På fritids har vi många uteaktiviteter, precis som i skolan. Vi arbetar utifrån samma grundsyn och pedagogik och ser skoldag och fritidsvistelse som en helhet. Det innebär att vi har ett hälsoperspektiv även på fritids. Vi har t ex danspass, fotbollsskola och träning i landhockey, aktiviteter som innehåller fysisk rörelse inomhus och utomhus. För att orka hela dagen äter vi nyttiga och goda mellanmål tillsammans.

Även på fritids har vi engelsktalande personal för de elever som är engelskspråkiga.


Besöksadress:
Flygelgatan 1-5/
Tellusborgsvägen 94
126 28 Stockholm

Postadress:
Olympen Skolor och Förskolor AB
Box 11047
100 61  Stockholm

Expedition:
Telefon: 072-200 77 18

Rektor:
Thomas Schröder
Tel: 072-5216525
E-post: thomas.schroder@olympen.se