Engelska och svenska i skolan

Olympen Skolor och Förskolor har även en två-språkig profil med engelska, även om vi följer den svenska läroplanen.

Två-språkig profil med engelska.

Språkprofil med engelska
Våra grundskolor har utökad timplan i engelska och får därför extra många lektionstimmar i engelska.

Två-språkiga F-klasser
På grundskolan i Svea Torn bedrivs undervisningen från F-klass i så stor utsträckning som möjligt på både svenska och engelska. Språkutveckling är viktig för oss på Olympen och vi uppmuntrar alla barn till två-språkighet med lekfull engelska även för de svensktalande barnen. Förutom ökad timplan i engelska erbjuder vi också utökad timplan i svenska.

Språk ökar möjligheterna
Med ett två-språkigt perspektiv i undervisningen och goda språkkunskaper förbättrar vi elevernas möjligheter vid högre studier och vid internationella kontakter i livet. Vi vill också uppmuntra eleverna till respekt, tolerans för olika kulturer och vår gemensamma miljö.


Besöksadress:
Jungfrugatan 51-53

Postadress:
Olympen Skolor och Förskolor AB
Box 5195
102 44 Stockholm

Expedition:
Telefon: 08-664 06 31

Rektor:
Mia Tiger
E-post: mia.tiger@olympen.se