Om Svea Torn

Olympens grundskola vid Svea Torn erbjuder Pedagogik i rörelse med dans och rörelse på skoltid för alla elever. I samklang med Olympens profil serverar vi också hemlagade måltider med hälsoprofil från vårt eget storkök.

Svea Torn BTM_Kidzday_164 smal

Rörelse med egen danspedagog

Olympens grundskola vid Svea Torn har samma konsekventa profil som Olympens andra verksamheter med Pedagogik i rörelse, dans på skoltid och vällagad mat från våra egna storkök. Eftersom Olympen har en egen danspedagog har vi valt att integrera dansen med de teoretiska ämnena som svenska och matematik. Genom att använda flera sinnen i undervisningen ökar vi effekten av inlärningen, samtidigt som vi märker att eleverna har väldigt roligt på de glada danspassen.

Varje vecka går vi också iväg till Marikas Dansstudio där alla elever erbjuds dans på skoltid, även för de elever som inte valt dansprofilen.

Arbetsro, kamratskap och respekt

Olympen Svea Torn har kompetent och engagerad personal som strävar efter att se varje elevs förmågor och ge var och en de bästa förutsättningar för att de ska växa och utvecklas maximalt i sitt lärande. Skolan står för arbetsro, kamratskap och respekt för varandra.

Arbetsro – alla har ett ansvar att ge varandra arbetsro och därmed skapa förutsättningar för alla att utvecklas utefter sina egna förmågor och känna glädje över sitt lärande.

Kamratskap – alla har ett ansvar att vara en god kamrat, visa empati och omtanke och därigenom skapa en trygg miljö.

Respekt för varandra och vår miljö – alla har ett ansvar att respektera allas lika värde i mötet med varandra samt att vara rädda om vår miljö, inne och utomhus.

Olympen Svea Torns ordningsregler

Vi lämnar ytterkläder i skåpen.

Mobiltelefoner syns och hörs inte under lektionstid.

Vi går inomhus.

Eftersom vi tänker på vår hälsa äter vi inte godis och sötsaker eller dricker läsk i skolans lokaler.

Vi är utomhus under de längre rasterna och rör på oss.

Vi håller rent och snyggt genom att alla hjälps åt att utföra sina ansvarsområden i miljön.

Vi kommer i tid till lektionerna och är väl förberedda genom att ha med material som krävs för ämnet eller aktiviteten.

Alla har ett ansvar att föregå med gott exempel.


Besöksadress:
Jungfrugatan 51-53

Postadress:
Olympen Skolor och Förskolor AB
Box 5195
102 44 Stockholm

Expedition:
Telefon: 08-664 06 31

Rektor:
Mia Tiger
E-post: mia.tiger@olympen.se