En av Stockholms största innergårdar

På Jungfrugatan nära Lill-Jansskogen och stadens alla aktiviteter har vi förskoleverksamhet i luftiga lokaler där vi har gott om plats.

Olympens förskola Svea Torn
Språkutveckling och Pedagogik i rörelse

På Olympens förskola vid Svea Torn arbetar vi mycket med både svenska och engelska i barngrupperna. Vi fäster också stor vikt vid Olympens värdegrund med trygghet, glädje, flexibilitet och individuella behov. Olympen Svea Torn lägger också stor vikt vid profilen Pedagogik i rörelse och vi erbjuder dans med våra Les Mills-utbildade instruktörer. Vi erbjuder rörelse och gymnastik både inomhus och inomhus dagligen. På vår stora gård åker barnen pulka på vår stora backe på vintern, cyklar, tränar motorik och leker grupplekar på sommaren. Kort sagt, rör vi oss så mycket vi kan, både inomhus och utomhus i våra fantastiska närmiljöer. Dessutom erbjuder vi härliga utflykter i skogen och gör studiebesök på museum och djurgårdar.

Pedagogiska miljöer för nyfikna barn

Att Olympen ända sedan starten konsekvent har arbetat med profilen Pedagogik i rörelse innebär också att vi lägger stor vikt vid miljöerna både inomhus och utomhus. Vi väljer våra lokaler med omsorg och ställer höga krav på att det finns rikliga möjligheter till utevistelse. Miljön ska vara inbjudande och stimulera till fantasi, lek och lärande, och inomhus erbjuder vi en variation av rum som är anpassade för rörelse och aktivitet men också ro, avkoppling och avskildhet. Vi har också ett eget rörelserum där barnen får dansa med våra egna Les Mills-utbildade instruktörer och leka olika rörelselekar. Vi erbjuder också stora möjligheter för barnen att uttrycka sig estetiskt genom att teckna, måla, skapa med lera, och vi har pedagogiskt material för konstruktion och byggen. Vi har även ett vatten- och sandrum där barnen får utforska olika fenomen inom naturvetenskap och matematik.

Hälsosam mat med ekologiska inslag
På Olympen serverar våra egna kockar hemlagad mat från vårt eget storkök. Maten tillagas med utvalda råvaror och ekologiska inslag, och vi undviker både konserveringsmedel och socker. Kosten är en del av vår profil där vi lägger grunden för hälsa och rörelse.

Engagerad och välutbildad personal

Olympens förskola vid Svea Torn har mycket engagerad och välutbildad personal. Vi har värdesatt mångfald och därför är vi glada över att personalen består av både kvinnor och män i olika åldrar. All personal är handplockad efter Olympens profil och värdegrund för att ge ditt barn en bättre start i livet.

Vi använder Tyra-appen!

Detta är vårt verktyg som hjälper oss i vårt arbete med pedagogisk dokumentation dvs. uppföljning, utvärdering och utveckling i vår förskola. Med Tyra-appen kan våra pedagoger enkelt dela dokumentation som bilder och förklarande texter. Tyra-appen fungerar också som en kommunikationsplattform mellan förskolan och hemmet och den ger pedagogerna, rektor och föräldrar helt nya möjligheter!

Nedan kan du läsa om alla de valbara funktioner som finns i Tyra-appen för er föräldrar.

• Enkelt följa barnets vardag i förskolan via en telefon, läsplatta eller dator.

• Få snabb och viktig information från avdelningen och/eller förskolan.

• Föra en dialog med barnets pedagoger om sådant som känns angeläget.

• Frånvaroanmäl ditt barn när det är sjukt eller ledigt.

• Skapa ett schema för ditt barn.

• Se fotografier på ditt barn och följa barnets läroprocesser.

• Möjlighet att ladda hem barnets/barnens digitala portfolie.


Besöksadress:
Jungfrugatan 53 B / Akrells gata 4

Postadress:
Olympen Skolor och Förskolor AB
Box 11047
100 61  Stockholm

Expedition:
Telefon: 072-200 77 18

Öppettider: 07.00-17.30

Avdelningar:

Poseidon 3-4 år / 072-216 28 88

Persephone 1-3 år / 072-875 94 50

Hermes 1-3 år /  076-632 39 03

Athena 4-5 år / 072-728 00 30

Rektor:
Stavroula Belia
Tel:072-216 28 88
E-post: stavroula.belia@olympen.se

Sjukanmälan
Tel: 072-216 28 88