Kalendarium

Olympen telefonplan Internationella förskola våren 2018 – Kalendarium
Olympen Telefonplan International pre-school Spring 2018 – Calander of events

PK- Personalkonferens
TC- Teachers Conference

 1. Januari

  PK Tisdagen 30 Januari, vi önskar starta kl.16.00 TC Tuesday 30 January, we would like to start at 4pm

 2. Februari

  PK Tisdagen 27 Februari, vi önskar starta kl.16.00 TC Tuesday 27 February , we would like to start at 4pm Föräldrarmöte: Sker enligt schema på avdelningarna Parents meeting : Will be announced by each department Studiedag, Förskolan stängt Måndagen 26 Februari (utbildning för pedagoger) Study day, Pre-school closed Monday 26 February(Education for teachers)

 3. Mars

  PK Tisdagen 27 Mars, vi önskar starta kl.16.00 TC Tuesday 27 March, we would like to start at 4pm IUP samtal: Sker enligt schema på avdelningarna IDP talks : Will be announced by each department

 4. April

  Förskoeråd : Måndagen 23 April kl.17.00-18.00 Pre-school council: Monday 23 April- 17. 00-18.00 PK Tisdagen 24 April, vi önskar starta kl.16.00 TC Tuesday 24 April, we would like to start at 4pm

 5. Maj

  Studiedag, Förskolan stängt Onsdagen 2 Maj Study day, Pre-school closed Wednesday 2 May PK Tisdagen 22 Maj, vi önskar starta kl.16.00 TC Tuesday 22 May, we would like to start at 4pm

 6. Juni

  Olympensdag : Torsdag 7 Juni kl.14.30 – Förskole avslutning för alla barn Olympensday : Thursday 7 June 14.30 onwards – Year end celebrations for all the children

Förskolerådsrepresentanterna för avdelningarna är välkomna på förskoleråd ovanstående tider.

Pre-school council representatives from each department are welcome to the meeting that has been listed above.

Röda dagar under vår terminen 2018/ National holidays during the spring 2018

30/03, 02/04, 01/05, 10/05, 06/06

Väl mött!

Om ni har behov av omsorg de tider då vi önskar starta PK-mötena kl.16 eller de dagar vi har studiedagar så kontakta förskolechefen så ordnar vi det tillsammans.

If you need child care after 4 pm those days when we have teachers conference or those days when we have planning days, please contact the pre-school manager, so we can solve it together.

Med vänlig hälsning/ Kind regards,
Geeshani Fonseka
Förskolechef/ Preschool manager,
Tel: 0727286641

Besöksadress:
Flygelgatan 1
126 28 Stockholm

Postadress:
Olympen Skolor och Förskolor AB
Box 11047
100 61 Stockholm

Expedition:
Telefon: 072-200 77 18

Avdelningar:
Gaia: 072-553 27 44
Athena: 070 -81 86 69
Neilos: 072-552 18 13
Iris: 072-728 66 12
Maia: 072-575 18 85

Öppning, stängning,
sjukanmälan kl 06.30-7.50:

072-172 47 12

Förskolechef:
Geeshani Fonseka
Telefon: 072-7286641
E-post: geeshani.fonseka@olympen.se