Köregler

Olympen Förskola AB är med i Stockholm stads gemensamma ansökningssystem (GAS) och endast där kan kö och erbjudande om plats administreras.

Förskolans köregler utformas enligt 8 kap. 19 § skollagen.

Registrera barnet i kö. Ni ansöker om plats på förskolan genom att göra Olympen Förskola AB till ett av era fem val i Stockholms stads e-tjänst.

Intagningsregler

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande ordning:

  1. Förtur
  2. Anmälningsdatum (ködatum)
Förtur
  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt 2a kap 9§ skollagen.
  2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.
  3. Syskonförtur. Barn med syskon som redan är placerade på Olympen Förskola AB
  4. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.
Anmälningsdatum (ködatum)

Det datum ni gör ansökan blir ert ködatum. Tidigast möjliga ködatum är barnets sexmånadersdag. Om ni söker förskoleplats tidigare blir ködatumet ändå barnets sexmånadersdag. Söker ni förskola efter att barnet fyllt sex månader blir ansökningsdatum ert ködatum.

Platsgaranti

Platsgaranti innebär att ditt barn, från ett års ålder, har rätt till en plats på

  • en kommunal förskola
  • en fristående förskola eller pedagogisk omsorg som låter stadsdelen tilldela platser till sin verksamhet.

Från att din ansökan inkommit har ditt barn rätt till en plats inom tre kalendermånader. Exempel: du gör ansökan i januari, då blir din platsgaranti i april.

Du kan önska om en plats längre fram i tiden. Exempel: du gör ansökan i januari och vill ha plats om fem månader, då blir din platsgaranti senast juni.

Dina önskemål tas hänsyn till så långt det är möjligt. Platsgarantin gäller i första hand till de verksamheter du valt att stå i kö till. Om plats inte kan erbjudas där du valt att stå i kö, ska plats erbjudas så nära hemmet som möjligt i den stadsdel där ditt barn är folkbokfört.

Tänk på att platsgarantin inte gäller om ni bara väljer verksamheter markerade med F i e-tjänsten Min barnomsorg.

När du fått ett erbjudande om plats upphör platsgarantin.

Köplats

Ködatumet ger dig er köplats. Den kösiffra ni kan se på e-tjänsten ” Min barnomsorg” är preliminär. Den påverkas av att barn i behov av särskilt stöd och syskon får förtur till plats. Annat som påverkar är att barn kan stå i kö till fem olika förskolor och får stå kvar i kö till högre rangordnat alternativ när de erbjuds plats.

Erbjudande, placering Olympen Förskola AB erbjuder platser endast till de barn som köar till oss i det gemensamma ansökningssystemet. Om en ledig plats uppstår i augusti, erbjuds platsen till de barn som har önskat placeringsmånad i augusti eller tidigare. När vi får en ledig plats skickar vi ett erbjudande om plats via e-tjänst” Min Barnomsorg”. Sedan får ni ett e-post meddelande och/eller SMS ( beroende på de kontaktuppgifter du lämnade på ansökan) från Stockholm stad att ni erbjuds en plats på Olympen Förskola AB. Ni behöver tacka JA eller NEJ så snart som möjligt. Ni gör det genom att logga in i Stockholms stads e-tjänst ”Min barnomsorg”. När ni tackat JA till en plats hos oss kontaktar vi er och bestämmer tid för besök, inskolningssamtal samt start för inskolning.


Besöksadress:
Flygelgatan 1
126 28 Hägersten

Postadress:
Olympen Skolor och Förskolor AB
Box 11047
100 61 Stockholm

Ekonomi:
Fakturafrågor:
fakturor@olympen.se

Löner:
loner@olympen.se

Telefontider för ekonomi
Vardagar kl 09:00 – 15:00
Telefon: 072-200 77 18
E-post: fakturor@olympen.se

Affärsområdesansvarig Olympens förskolor:
Thomas Schröder

Telefon: 072-521 65 25

E-post: thomas.schroder@olympen.se

Skolchef / Rektor
Thomas Schröder

Telefon: 072-521 65 25

E-post: thomas.schroder@olympen.se

Biträdande rektor
Gunilla Calmesjö Moe

Telefon: 0730880590

E-post: gunilla.calmesjo@olympen.se

Skolsköterska
Inger Stenbacka

Telefon: 0702-444987

E-post:inger.stenbacka@skolhalsan.se

VD VerksamhetsansvarigOlympen AB
Roland Johansson
Telefon: 070-581 25 32
E-post: roland.johansson@olympen.se