Avgifter

Olympen förskola tillämpar kommunens maxtaxa. Avgiften betalas för 12 månader per år. Avgiftens storlek grundar sig på barnets vistelsetid samt vårdnadshavarens gemensamma bruttoinkomst/månad.

Det yngsta barnet räknas som ”barn 1”. Den högsta avgiften ska betalas för det yngsta barnet i familjen och den närmast lägre avgiften ska betalas för det närmast äldre barnet. För det fjärde barnet utgår ingen avgift. Fr.o.m. 1 augusti det året barnet fyller 6 år utgår avgift enligt gällande skolbarns-omsorgstaxa.

Avgiftens storlek grundar sig på barnets vistelsetid samt vårdnadshavarens gemensamma bruttoinkomst/månad. Det yngsta barnet räknas som ”barn 1”. Den högsta avgiften ska betalas för det yngsta barnet i familjen och den närmast lägre avgiften ska betalas för det närmast äldre barnet. För det fjärde barnet utgår ingen avgift. Fr.o.m. 1 augusti det året barnet fyller 6 år utgår avgift enligt gällande skolbarns-omsorgstaxa.

Avgiften grundar sig på abonnemangsprincipen vilket innebär att avgift utgår fr.o.m. det datum platsen är tillgänglig för barnet. Avgift utgår även om platsen inte nyttjas under viss tid. Vårdnadshavarna försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga. Felaktig information i inkomstuppgifter, familjeförhållanden etc. kan medföra efterdebitering och rättsliga åtgärder.

Heltidsavgift för barn som är mellan ett och två år och som går mer än 30 timmar i veckan i förskola:

  • Yngsta barnet: 3 % av inkomsten, max 1 382 kr/månad
  • Näst yngsta barnet: 2 % av inkomsten, max 922 kr/månad
  • Nästkommande barn: 1 % av inkomsten, max 461 kr/månad
  • Från det fjärde barnet: ingen avgift

Deltidsavgift för barn som är mellan ett och två år och som går högst 30 timmar i veckan. Samma avgift gäller för barn som är tre till fem år och går mer än 15 timmar i veckan, avgiften ändras fr.o.m. augusti det år barnet fyller tre år:

  • Yngsta barnet: 2 % av inkomsten, max 922 kr/månad
  • Näst yngsta barnet: 1 % av inkomsten, max 461 kr/månad
  • Nästkommande barn: 1 % av inkomsten, max 461 kr/månad
  • Från det fjärde barnet: ingen avgift

Barn som är tre till fem år får under terminerna gå gratis 15 timmar i veckan, från och med augusti det år barnet fyller tre år.

Om ni inte lämnar en inkomstuppgift, eller om vi inte kan kontrollera era uppgifter, får ni betala maxavgiften. Mer information finns http://www.stockholm.se


Besöksadress:
Flygelgatan 1
126 28 Hägersten

Postadress:
Olympen Skolor och Förskolor AB
Box 11047
100 61 Stockholm

Ekonomi:
Fakturafrågor:
fakturor@olympen.se

Löner:
loner@olympen.se

Telefontider för ekonomi
Vardagar kl 09:00 – 15:00
Telefon: 072-200 77 18
E-post: fakturor@olympen.se

Affärsområdesansvarig Olympens förskolor:
Thomas Schröder

Telefon: 072-521 65 25

E-post: thomas.schroder@olympen.se

Skolchef / Rektor
Thomas Schröder

Telefon: 072-521 65 25

E-post: thomas.schroder@olympen.se

Biträdande rektor
Gunilla Calmesjö Moe

Telefon: 0730880590

E-post: gunilla.calmesjo@olympen.se

Skolsköterska
Inger Stenbacka

Telefon: 0702-444987

E-post:inger.stenbacka@skolhalsan.se

VD VerksamhetsansvarigOlympen AB
Roland Johansson
Telefon: 070-581 25 32
E-post: roland.johansson@olympen.se