Tema: ”Stopp! min kropp!” i Aurora (Årskurs 1)

Vi har under vecka 38 arbetat med Stopp! Min kropp! Tillsammans med Rädda barnen. Rädda barnen är en organisations som kämpar för alla barns rättigheter. De arbetar också med att lära barn och vuxna om kroppen och gränser. Syftet med arbetet var att lära barnen att de bestämmer över sin kropp, särskilt sina privata områden och att man måste fråga innan man exempelvis kramar och att personen måste ge samtycke.

2021 school jog

Wednesday 15th September Olympen Skola had our annual school fun run. The location was Trekanten in Liljeholmen. The aim for the school jog is to get students to be active within their own capabilities.