Välkommen till oss på Gaia!

Hos oss på Gaia så arbetar vi mycket med former och färger. På Gaia har vi barn från 1-3 års åldern, där vi bland annat har barn som fortfarande inte kan prata verbalt. Därför tycker vi det är viktigt att alla barn får uttrycka sina känslor genom konstnärliga uttryck.

Välkommen till oss på Neilos!

På Neilos lägger vi stor vikt på att undervisa barnen i människors lika värde. Barnen lär sig att ha respekt och förståelse för varandra och de mänskliga rättigheterna. Detta anser vi är extra viktigt då Olympen är en internationell och mångkulturell förskola. Vi lägger även stor fokus på barnens trivsel och välbefinnande. Hos oss på Neilos ska ditt barn känna sig tryggt och älskat.

Välkommen till oss på Iris!

Hos oss på Iris jobbar vi mycket med olika versioner av kommunikation. Vi använder oss av bildstöd, tecken och även verbal kommunikation med barnen. Alla våra barn kommunicerar på svenska eller engelska med varandra och med oss pedagoger.