Glädjande resultat av höstens måluppfyllelse

Efter Olympens årliga genomsyn av kvalitetsutvecklingsplanen och elevernas måluppfyllelse kan vi nu presentera mycket glädjande nyheter! Hela 100 % av eleverna i årskurs 3 når nu en godkänd nivå i ämnena svenska, matematik och engelska.

Fyra gånger per läsår genomför ledningen en genomsyn och uppföljning av Olympens kvalitetsutvecklingsplan och elevernas måluppfyllelse. Vi kunde i december se mycket glädjande resultat i både årskurs 3 och 6, med 100 % respektive 95 %  godkända resultat i samtliga kärnämnen. Detta gör oss naturligtvis oerhört stolta och är ett kvitto på att de satsningar vi gjort på att ha utbildade och legitimerade lärare i kombination med utökade stödinsatser nu gett de önskade resultat vi hoppats på.