Olympen Telefonplan i stolt, fortsatt samarbete med Djurgårdens IF Skolidrottsförening

Olympen kan nu tillkännage att vi kommer att  utveckla vårt samarbete med Djurgårdens IF Skolidrottsförening (DIF Skol IF) under läsåret 22-23 i vår stora satsning på barns rörelse inom skolan.

DIF Skol IF grundades år 2020 och deras målsättning är att samverka med skolor för att i direkt anslutning till skoldagen skapa möjlighet för stora mängder fysisk aktivitet. En dedikerad Idrottsledare från DIF Skol IF kommer arbeta på vår skola med att öka mängden fysisk aktivitet under hela skoldagen. Detta kommer innebära ca 20-25h schemalagd fysisk aktivitet i veckan genom Skol IF (före och efter skoltid), Vi kommer utöver detta få möjligheteten att delta i Cuper, Camper och Clinics på höstlov, sportlov, påsklov och sommarlov. Aktiviteterna kommer att innehålla allt från bollsporter till dans och en massa andra lekar där rörelse är i centrum. Det kommer också finnas ett stort utrymme för barnen själva att vara med och påverka vilka aktiviteter som kommer att genomföras.

Mer information kommer presenteras under våren.