Tema: ”Stopp! min kropp!” i Aurora (Årskurs 1)

Vi har under vecka 38 arbetat med Stopp! Min kropp! Tillsammans med Rädda barnen. Rädda barnen är en organisation som kämpar för alla barns rättigheter. De arbetar också med att lära barn och vuxna om kroppen och gränser. Syftet med arbetet var att lära barnen att de bestämmer över sin kropp, särskilt sina privata områden och att man måste fråga innan man exempelvis kramar och att personen måste ge samtycke.

Samtycke var ett återkommande begrepp som vi arbetade med hela veckan och de fick lära sig att allt förutom” ja” betyder ”nej”. Vi läste ur boken Stopp! Min kropp! Av rädda barnen som tar upp Stopp! Min kropp! i skolan, hemmet, nätet, fritiden, känslor och dåliga hemligheter. Vi fick möta olika barn i olika berättelser, vi diskuterade kring berättelserna och vi tittade på Stopp! Min kropp av Rädda barnen på YouTube.

Vi la mycket tid på att prata om bra och dåliga hemligheter. Där diskuterade vi att det är viktigt att prata med en vuxen eller en kompis om något inte känns bra i magen. Då känns det oftast som en sten eller klump i hals- och/eller mage. Vi tog också upp polisens roll och att de finns för att hjälpa. Vi pratade också om BRIS. De fick rita en hand och på händerna skulle de skriva fem olika personer/organisationer som de själva kände sig trygga att prata med om något inte kändes bra.

De har också fått göra en ”må bra- lista”. Syftet var att de skulle använda den när de exempelvis var ledsna för att må lite bättre.