Välkommen till Gaia!

Språkutveckling genom estetiska uttryck.

Hos oss på Gaia så arbetar vi mycket med former och färger. På Gaia har vi barn från 1-3 års åldern, där vi bland annat har barn som fortfarande inte kan prata verbalt. Därför tycker vi det är viktigt att alla barn får uttrycka sina känslor genom konstnärliga uttryck. 

Vi erbjuder barnen ett helt eget skapande rum där barnen får vara kreativa och måla, rita och skapa utifrån deras egna fantasi. 

Genom bildskapande får barnen till exempel möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor samt möjlighet att utveckla sin fantasi, motorik, språk, och samspel.