Välkommen till Neilos!

På Neilos lägger vi stor vikt på att undervisa barnen i människors lika värde. Barnen lär sig att ha respekt och förståelse för varandra och de mänskliga rättigheterna. Detta anser vi är extra viktigt då Olympen är en internationell och mångkulturell förskola. Vi lägger även stor fokus på barnens trivsel och välbefinnande. Hos oss på Neilos ska ditt barn känna sig tryggt och älskat.

Barnkonventionen ligger till grund för vår undervisning både praktiskt och teoretiskt. Vår verksamhet utgår ifrån dess riktlinjer i de planerade aktiviteterna.

Vi jobbar utifrån ett veckoschema som inkluderar allt ifrån rörelse och utflykter till ABC och vårat alltid lika uppskattade fredags disco! All vår undervisning grundar sig i läroplanen och de mål som är uppsatta.