Välkommen till Iris!

Hos oss på Iris jobbar vi mycket med olika versioner av kommunikation. Vi använder oss av bildstöd, tecken och även verbal kommunikation med barnen. Alla våra barn kommunicerar på svenska eller engelska med varandra och med oss pedagoger. 

Barnen arbetar varje vecka utifrån ett tema som ingår efter de mål som finns i läroplanen. Och vi arbetar medvetet med att förstärka alla barns kommunikation via alla våra aktiviteter och vi använder många bilder och kommunikationshjälpmedel för att förstärka barnens språkutveckling.

Barnen har lärt sig bland annat att teckna dagarnas färger och kan associera det med dagen och vilken aktivitet vi gör den dagen. Med hjälp av bildstödet vi har uppsatt på avdelningen kan barnen peka och förklara vad vi gör om dagarna.