Välkommen till en skoldag år 1921!

Varje vår får eleverna följa med bakåt i tiden och medverka under en typisk skoldag för 100 år sedan. I år var året 1921 och dagen innehöll många spännande inslag.

När eleverna kom till skolan en dag före påsklovet väntade en allvarlig och sträng fröken i klassrumsdörren och tog alla eleverna i hand. Pojkarna fick buga och flickorna niga. Renlighet av händer och öron kontrollerades även att håret var lusfritt. Därefter fick eleverna genomföra matteprov på griffeltavla, lyssna till högläsning av Skapelseberättelsen och skriva gammaldags skrivstil bland annat. Under rasten fick de hoppa tidsenlig ”hage” och leka med ”tunnband”.

-Klassen var helt fantastisk och alla har haft stenkoll på hur en elev skulle bete sig år 1921! Säger Josefin Hammarlund, lärare i åk 1 (Dike), som också bjuder på de fantastiska bilderna från dagen: