Olympens trygghetsteam har påbörjat läsårets viktiga arbete!

I samband med skolstart höll trygghetsteamet en föreläsning om vett och etikett kring toaletter och omklädningsrum.

Trygghetsteamet har analyserat elevernas trivselenkäter från föregående termin och kunde se att många elever uppgav att de känner sig otrygga kring just toaletter och omklädningsrum. 

Detta vill vi på trygghetsteamet såklart ändra på! 

Vi bjöd därför in alla klasser för att lyssna på oss där vi gick igenom nya riktlinjer och regler som eleverna ska förhålla sig till för att förhoppningsvis få eleverna att känna sig tryggare. 

Det var även ett utmärkt tillfälle för oss att presentera oss för nya elever och påminna om våra drop-in tider som är på onsdagar 14,30-16,00 i Herkules klassrum plan 2. 

Varmt välkomna till trygghetsteamet!

Helena, Johanna och Jonas