Nystart med förskola i Långbropark 2018

I slutet på Juli startar vi ny förskoleverksamhet vid Långbropark. Våra lokaler har de senaste åren hyrts ut till Stockholm stad och johan Skyttes skola. Verksamheten kommer att bestå av 6 avdelningar och ca 90 barn. Lokalerna är godkända för förskola och dom har en magisk park och lekmiljö tätt utanför byggnaden.