Bra resultat för Olympen i skolinspektionens Enkäter

Hösten 2017 besvarade ca 83000 elever, 25000 pedagogisk personal och 84000 vårdnadshavare skolenkäten. Totalt deltog ca 1700 skolenheter i undersökningen.

Bra resultat för Olympen

Olympen visar fortsatt goda resultat i de undersökningar som skolinspektionen årligen utför och är tydligt bättre än snittet i riket på samtliga frågeställningar till vårdnadshavarna gällande grundskolan. När det gäller resultaten för grundskolan är det glädjande att så många upplever att skolan är trygg och att det finns en utbredd uppskattning för skolans arbete gällande arbetet för att förhindra kränkningar. Resultaten visar också att vi får höga betyg när det kommer till att anpassa utbildningen efter varje enskild elevs behov. Vi får i och med dessa resultat en bekräftelse på att det kvalitetsarbete som dagligen pågår på Olympen ger resultat. Vi har utvecklat ett arbetssätt där verksamheten följs upp med jämna mellanrum och där vi hela tiden analyserar och identifierar utvecklingsområden i vår strävan efter att få en ännu bättre skolverksamhet.