Ska ditt barn börja skolan nu till hösten 2018?

Ska ditt barn börja skolan nu till hösten 2018? Kom och träffa 
pedagoger, se verksamhetens upplägg och våra lokaler samt 
få en känsla för Olympens förskola och vår värdegrund!

En skola med bra resultat!

• 100% legitimerade klasslärare
• Hemlagad mat i eget kök
• Fantastiska lärmiljöer i fina lokaler
• Hög personaltäthet
• Erfarna lärare
• Låg personalomsättning

Är ni intresserade så kontakta vår rektor Thomas Schröder på tel: 072-521 65 25 eller mejla: thomas.schroder@olympen.se