Skolinspektionen godkänner Olympen Skolor och Förskolor

Skolinspektionen avskriver de brister som tidigare har funnits vid Olympens grundskola i Telefonplan och godkänner skolan på alla punkter. Skolinspektionens egna undersökningar som är tillgängliga via deras hemsida visar att Olympen Telefonplan får höga betyg och att skolan har ett bättre snitt än riket och Stockholm på i princip alla områden.

– Vi stod inför en rad stora utmaningar när höstterminen 2015 startade, och vi har tillsammans klarat dessa på ett alldeles fantastiskt sätt. Skolinspektionen godkänner skolan, och resultatet från enkäter med föräldrar, elever och medarbetare är samstämmigt, tydligt och väldigt positivt, berättar rektor Thomas Andersson.

IMG_2453_400

Utvecklat skolan och höjt standarden
Under läsåret har Olympen Telefonplan lyckats utveckla skolan och höja standarden. Med ett kvalitativt och systematiskt kvalitetsarbete har rektorn, huvudmannen, lärare och fritidspersonal följt upp skolans arbete och hittat problemområden som successivt kunde åtgärdas.

– Vi är många som har sett att skolan tagit stora kliv i rätt riktning. Jag vill dock vara tydlig med att vi inte är nöjda utan vi går ödmjukt in i nästa läsår med ambitionen att fortsätta utveckla och förbättra verksamheten , konstaterar rektor Thomas Andersson.

Roland Johansson som är vd för Olympen Skolor och Förskolor representerar huvudmannen.
– Jag är stolt över att rektorn och hans medarbetare har genomfört ett så starkt kvalitetsarbete i nära samråd med elever och föräldrar. Olympen Telefonplan är ett föredöme, och de har kommit långt under det senaste läsåret.

Rektor Thomas Andersson betonar att utvecklingsarbetet fortsätter:
– Vid den här tiden nästa år ska vi kunna se tillbaka på ett läsår där nya satsningar har resulterat i bättre kunskapsresultat, ökad trygghet och fler möjligheter till utveckling utifrån elevernas individuella behov, summerar Thomas Andersson.