Språkutveckling och rörelse vid Svea Torn

Olympens förskola vid Svea Torn har en av Stockholms största innergårdar och en fantastisk utemiljö. Det ger oss stora möjligheter att arbeta med vår profil Pedagogik i Rörelse varje dag.

– På Svea Torns förskola älskar vi att röra på oss! Vi har utbildade simlärare och simskola en gång i veckan på höst- och vårterminen, vi går till en jättefin gymnastiksal på GIH en gång i veckan och vi har Les Mills-utbildad personal som kör danspass en gång i veckan för 2-5 åringar, berättar förskolechefen Ann Weinefalk entusiastiskt.

Ann Weinefalk är väldigt glad över att kunna erbjuda simskola och gymnastik åtta gånger per termin. Gymnastiksalen på GIH är fräsch och välskött, och eftersom det är en skola är barnen extra glada över att gå dit – de känner sig stora! De får ta med en egen gymnastikpåse med ombyte, och lär sig byta om. I salen får barnen pröva redskapsgymnastik och övar på att klättra, hänga och krypa i olika stationer.

Förutom Les Mills-utbildad personal har Olympen även en egen, anställd danspedagog som besöker förskolan vid Svea Torn ibland. På så sätt får barnen i alla åldersgrupper gott om tillfällen att dansa på förskoletid.

– Små barn som hör musik dansar – det kommer helt naturligt. Därför jobbar vi mycket med rörelse och musik även på småbarnsavdelningen där barnen är under två år. Vi har musik, rytmik och instrument som vi leker med, fortsätter Ann Weinefalk med ett leende.

En av Stockholms största innergårdar

Svea Torns gård är en av Stockholms innerstads största och ger stora möjligheter till utevistelse. Personalen på Svea Torn organiserar utelekar på eftermiddagarna med fotboll, kull och nu när snön kommit används pulkabacken på gården. När vädret tillåter åker barnen skridskor på Östermalms IP.

– Varje dag ska vara ett äventyr när barnen kommer! Äventyr för barn är att röra på sig. I rörelsen upplever man saker och ting, och man blir glad av att röra sig, berättar Ann Weinefalk. Rör man sig väldigt mycket så blir man väldigt glad!

Barn som rör sig mycket orkar koncentrera sig och orkar göra sådant man annars tycker är tråkigt. Ann konstaterar att småbarn behöver mycket rörelse eftersom de är fysiska och växer mycket. Det är livsnödvändigt för små barn att röra sig och dessutom är det bra för barnen att vänja sig vid rörelse tidigt.

– Vi har väldigt god stämning bland barnen, och de är nästan alltid friska.

Tvåspråkig avdelning med engelska

På Svea Torn är också språket i fokus. På förskolan finns en tvåspråkig avdelning med engelska och en förskollärare som har engelska som modersmål. All personal på Svea torn behärskar engelska väl. Skolan har också en internationell prägel med många olika nationaliteter.

– I den tvåspråkiga avdelningen har vi ett naturligt fokus på engelska, men även på de andra avdelningarna har vi lekfull engelska för alla barn. Även i småbarnsgrupperna får barnen lära sig rim, ramsor och räkneord på engelska, berättar Ann.

Förskolan använder också iPads, musik och sånger för att stimulera barnens språkutveckling, och två förskollärare deltar i Stadsbibliotekets projekt för språkutveckling. De är förskolans ambassadörer, och presenterar Stadsbibliotekets senaste rön och tips när det gäller språkutveckling för övrig personal.

– Svea Torn har en mångsidig verksamhet men med ett tydligt fokus på Olympens profilområden med Pedagogik i Rörelse, dans och språkutveckling. Samtidigt har vi också den goda, hemlagade maten från Olympens eget storkök. Det märks att föräldrarna uppskattar den här kombinationen, för vi har en stark tillströmning av nya barn till förskolan, säger Ann Weinefalk.