Här har eleverna en egen danspedagog

Sofia Kristoffersson är anställd som danspedagog på Olympen sedan april 2015, där hon ansvarar för dansprofilen i både förskolan och grundskolan. På skolan integreras dans i undervisningen som en del av profilen Pedagogik i rörelse.

Sofia är utbildad danspedagog på Dans- och Cirkushögskolan och har arbetat på flera dansstudios runt om i Stockholm, däribland ”Base 23” och ”Marikas dans-och modestudio”. Sofia har även varit enhetschef på dansskolan ”Danshuset”.

– På Olympen får jag arbeta med det jag älskar – dans för barn och elever! Det som är unikt för Olympen är att jag är fast anställd som danspedagog, de flesta andra förskolor och skolor hyr in danspedagoger per timme eller under projekt. Det här ger en helt annan kontinuitet i mötet med eleverna och jag får tillfälle att lära känna barnen och ungdomarna på ett djupare sätt, berättar Sofia entusiastiskt.

BTM_13-16 CompNOmOVE_webb

Vi arbetar med rörelseprofilen varje dag

Olympen arbetar med rörelseprofilen varje dag, i skolan eller på fritids. Dansen har varit ett väldigt positivt inslag i skolan där pedagogerna involverar Sofia på svenska- och matematiklektionerna. Rektor Thomas Andersson gick en dag förbi en mattelektion och log brett när han fick se hur barnen dansade matematikens jämna och ojämna tal!

– Vi har lyckats göra dansen till en naturlig del av vår verksamhet, och det är också uppskattat bland eleverna, säger Thomas Andersson. Dansen är ett inslag i alla klasser, även för de elever som inte har valt dansprofilen. Dansen används helt enkelt som ett verktyg för att göra undervisningen mer varierad.

Gör det lättare att nå resultaten i skolan

Thomas understryker också att dansen ökar elevernas välmående – de tycker att det är roligt att gå till skolan. Och det är i sin tur avgörande för att de ska nå resultaten i skolan. Sofia Kristoffersson konstaterar också att dansen gör inlärningen mer effektiv. Barnen och eleverna får helt enkelt använda ännu ett sinne i inlärningen.

– Vissa förstår bättre när vi använder dansen i undervisningen, medan andra får fördjupad kunskap, berättar Sofia.

LesMills_BTM_3-10Years-9_webb

Kinestetiskt lärande och estetiska läroprocesser

När dansen blir en metod i läroprocessen arbetar eleverna med det kinestetiska lärandet, alltså praktiskt lärande, men även estetiska läroprocesser. I dansmatten kan eleverna till exempel få räkna med personer istället för med klossar, och istället för att bara läsa en siffra i en bok kan de få forma siffran med kroppen. Eleverna kan få krypa ihop och bli hälften så stor för att sedan veckla ut sig igen och bli dubbelt så stor. I geometrin blir det ofta samarbetsövningar då några elever ställer sig i cirkel eller en fyrkant och bildar omkretsen, medan några elever går in i den geometriska formen och dansar arean!

– De flesta elever tycker att det här är ett roligt sätt att lära sig matte på! Jag har arbetat med dansmatte och danssvenska för både F-klass, årskurs 1 och 2. Men dansen kan användas i alla ämnen – som historia eller astronomi!

Dans även för allmänheten

För att fler barn och unga ska få möjlighet till rörelse på fritiden har Sofia även haft barndans och dansmix på sena eftermiddagar och tidiga kvällar i anslutning till skolorna vid Telefonplan, till starkt reducerade priser. Alla barn och även de som inte går i Olympens skolor har fått tillfälle att anmäla sig till dans i Mitt Gyms lokaler.

– Det här är ett jättefint sätt för oss att erbjuda Olympens dans- och rörelseprofil för fler familjer! Men framförallt ökar vi tillgängligheten och gör det möjligt för fler unga att kunna dansa då vi tar betydligt lägre priser än andra aktörer och bibehåller den väldigt höga kvaliteten, summerar Sofia.