Förskolor med dans och rörelse i centrum

Sofia Kristoffersson är anställd som danspedagog på Olympen sedan april 2015, där hon ansvarar för skolans dansprofil både på förskolan och i grundskolan. På förskolan erbjuds barndans som en del av profilen Pedagogik i rörelse.

Sofia är utbildad på Dans- och Cirkushögskolan till danspedagog och har arbetat på flera dansstudios runt om i Stockholm, däribland ”Base 23” och ”Marikas dans-och modestudio”. Marika har även varit enhetschef på dansskolan ”Danshuset”.

– På Olympen får jag arbeta med det jag älskar – dans för barn och unga! Det som är unikt för Olympen är att jag är fast anställd som danspedagog, de flesta andra förskolor och skolor hyr in danspedagoger per timme eller under projekt. Det här ger en helt annan kontinuitet i mötet med eleverna och jag får tillfälle att lära känna barnen på ett djupare sätt, berättar Sofia entusiastiskt.

e-pvd_webb utan loggo_red_250

Rörelse, kreativitet och musikalitet

I förskoleverksamheten inriktar Sofia barndansen på rörelse, kreativitet och musikalitet. Det är de huvudsakliga byggstenarna som ger barnen en fin möjlighet att utveckla kroppsmedvetenhet, koordination och samarbete.

– Jag arbetar med alla förskoleavdelningar på Olympen. Förra terminen var jag mycket på Telefonplan, den här hösten har jag jobbat varannan vecka i ett urval grupper på Ruddammen och Svea Torn. Nu när vi också har ett samarbete med Les Mills får barnen ännu fler tillfällen till rörelse och dans i förskolan med sina ordinarie pedagoger!

”Det är alltid positivt när jag kommer!”

Sofia märker hur barnen trivs med att dansa och röra sig till musik. Det är alltid positivt när hon kommer! Pedagogerna och Sofia samarbetar tätt för att Sofia ska lära känna barnen och dansen blir ett naturligt inslag för barnen på ordinarie förskoletid.

LesMills_BTM_3-10Years-9_webb

Barndans även för allmänheten

För att fler barn ska få möjlighet till rörelse på fritiden har Sofia även haft barndans  och dansmix på sena eftermiddag och tidiga kvällar i anslutning till förskolorna vid Telefonplan och Långbropark. Detta till starkt reducerade priser. Alla barn och då även barn som inte går i Olympens förskolor har fått tillfälle att anmäla sig till dans i Mitt Gyms lokaler.

– Det här är ett jättefint sätt för oss att dels erbjuda Olympens dans- och rörelseprofil för fler familjer! Men framförallt för att vi ökar tillgängligheten och möjliggör för fler barn att kunna dansa då vi tar betydligt lägre priser än andra aktörer och bibehåller den väldigt höga kvaliteten.