Omtanke och engagemang går hand i hand

Inom Olympens skolor och förskolor har sociala projekt alltid haft en stor betydelse. Under årens lopp har Olympen samarbetat med en rad initiativ som på olika sätt arbetar för att förbättra villkoren för människor i utsatta situationer världen över.

Under året som har gått har vi kunnat följa Sandra Lindmark som arbetade på Långbroparks förskola, för att sedan åka iväg till Uganda för att driva ett välgörenhetsprojekt. Sandra startade ett projekt för att hjälpa människor på landsbygden att finansiera barnens skolgång:

– Mitt projekt heter Twekonyere och det betyder ”hjälp till självhjälp”. Vi satsar långsiktigt på hållbarhet och utveckling för att hjälpa människor att ta sig ur fattigdom och utsatthet.

Sandra Lindmark, fd förskolepedagog vid Olympen Telefonplan har drivit ett välgörenhetsprojekt.

Griskultingar finansierar barnens skolgång

Inom ramen för Twekonyere har Sandra och hennes kollegor drivit uppfödning av grisar och getter. Kultingar och killingar delas ut till familjer som får fortsätta aveln och på så sätt får en extra inkomst till hushållet. Efter tre månader har en kulting värdet av en hel termins skolavgift! Tack vare djuruppfödningen får familjerna möjlighet att betala skolavgifterna varje termin, varje år och för hushållets samtliga barn – även för flickorna.

Roland och Annette Johansson som är grundare av Olympen hörde talas om projektet och kände direkt att det passade väl in i Olympens verksamhet:

– I fjol valde personalen att skänka årets julgåva med 20 000 kr till Sandras projekt. Vi tycker att sociala projekt ger en extra dimension till vår verksamhet och gläds åt att unga människor följer sina visioner och gör sina drömmar till mål. När det handlar om vår egen personal så kändes det självklart att ställa upp med en donation lagom till jul, säger Roland Johansson.

Sandra berättar att hälften av donationen användes till ett dagis för griskultingarna, och resten finansierade ett arrangemang på internationella kvinnodagen.

Insamling till skolor för flickor i Indien

Tidigare år har Telefonplans förskola stöttat SchoolbySchool som bygger skolor för flickor i Indien. Vår förskola arrangerade en konstutställning och en auktion till förmån för SchoolbySchool där alla insamlade medel gick direkt till deras verksamhet.

– Vi använde återvunnet material och barnen fick skapa olika konstföremål och teckningar som vi sedan auktionerade ut. Alla åldersgrupper 1-5 år kunde delta och vi kunde integrera både förskolans läroplan och Grön Flagg i projektet, ler Alma Meza som var en av de drivande pedagogerna bakom projektet.

SchoolbySchoolartauction_webb

Loppmarknad med leksaker

Under året som har gått har vi i vår egen verksamhet än en gång sett hur våra entusiastiska elever under ledning av våra pedagoger tar egna initiativ till projekt av olika slag, inte bara för välgörande ändamål i andra delar av världen. Det här året fick två lärare vid Telefonplans skola Olympen Awards för årets sociala projekt. De bägge lärarna Monica Eld och Karin Neselius genomförde tillsammans med sina elever ett projekt för att kunna göra en skolutflykt till Tom Tits i Södertälje.

– Vi brukar erbjuda eleverna att åka på detta men i år tyckte de själva att det vore roligt att göra en insamling för att hjälpa till, berättar rektor Thomas Andersson.

Telefonplans loppmarknad 2015_webb

Eleverna som då gick i årskurs 2 bestämde sig för att samla in leksaker som de själva hade lekt färdigt med och arrangera en loppmarknad.

– Det blev en jättefin dag! Eleverna hade jobbat ordentligt med de praktiska arrangemangen och ställde upp loppisbord utanför skolan. Vi fick en väldigt fin respons och både föräldrar och allmänhet besökte oss. De leksaker som inte såldes skänktes till välgörande ändamål, fortsätter Thomas.

Alla insamlade medel gick till klasskassan och vi på Olympen vill särskilt tacka alla föräldrar som har gjort ett fantastiskt arbete med att stötta elever och föräldrar. Olympen Awards gick direkt till lärarna Monica Eld och Karin Neselius som var ansvariga för att handleda eleverna.