Olympen Awards uppmärksammar personalen

Varje år uppmärksammar Olympen personalen för framstående resultat på olika områden. På årets julmiddag delades totalt tio priser ut som tack för fina insatser inom både förskola och grundskola. Årets atmosfärspris gick till Svea Torns skola:

– Det är ju härligt! Visst känner vi uppskattningen från ledningen. Men för mig är det alltid viktigt att atmosfären är bra för elevernas skull – det underlättar för dem att göra framsteg. I en skola där det är kaotiskt och där eleverna inte trivs med varandra så blir resultaten sämre, förklarar Tino Lawson som undervisar åk 4-9 i matematik, idrott, svenska och geografi.

Tino Lawson utbildar i flera ämnen på Olympen Skolor.

Olympens pris för årets sociala projekt tilldelades två lärare i Telefonplans skola som entusiastiskt och med stort engagemang arrangerat en loppmarknad tillsammans med eleverna.

Rosade skolor och förskolor

Årets kvalitetspris gick till Telefonplans skola. Bland förskolorna fick flera ta emot utmärkelser:

  • Olympen Awards för Pedagogik i rörelse: Svea Torns förskola. Motivering: Med rörelseaktiviteter som sticker ut och visar det bästa av vår rörelseprofil.
  • Olympen Awards miljö: Älvsjögårds förskola. Motivering: När närmiljöns möjligheter och utmaningar tas tillvara på bästa sätt.
  • Olympen Awards Bästa dokumentation: Ruddammens förskola. Motivering: För tydlig och bra dokumentation.