Digitala satsningar i alla Olympens skolor

Digital satsning med iPADs, smartboards och bärbara Mac-datorer på alla Olympen skolor! Syftet är att ge eleverna alternativa pedagogiska möjligheter och de bästa förutsättningar i sitt lärande och kunskapsinhämtning. Olympen skolor har på alla enheter bra förutsättningar med trådlösa nätverk och bra bandbredd.

På Olympen skolor skall alla elever på ett naturligt och kontinuerligt sätt ges möjligheter att nyttja den nya tekniken i sitt lärande.Vi har har valt att samarbeta med Caperio Skola, som bidrar med fortbildning och processtöd, i den digitala satsning som nu görs.