En glad tjej som sitter i klassrummet bredvid texten "Skolstart 2021"

Senaste nyheterna från våra verksamheterTema: ”Stopp! min kropp!” i Aurora (Årskurs 1)

Vi har under vecka 38 arbetat med Stopp! Min kropp! Tillsammans med Rädda barnen. Rädda barnen är en organisations som kämpar för alla barns rättigheter. De arbetar också med att lära barn och vuxna om kroppen och gränser. Syftet med arbetet var att lära barnen att de bestämmer över sin kropp, särskilt sina privata områden och att man måste fråga innan man exempelvis kramar och att personen måste ge samtycke.Välkommen till Olympen skolor

Olympens skolor har ett tydligt fokus på hälsa, individuellt lärande och språk. Våra pedagoger arbetar kontinuerligt för att individuella kunskapsbehov ska få rum hos oss.

Basämnen som engelska, svenska och matematik får stort utrymme i vår undervisning, ämnena har en utökad timplan och vi har även rent engelskspråkiga avdelningar i våra förskolor.
Kost och hälsa