Pedagogik
i rörelse

Pedagogik i rörelse

Olympens profil är rörelse och hälsa. Genom att erbjuda alla barn och elever på Olympen näringsrik och välbalanserad kost i kombination med mycket utevistelse och schemalagda rörelseaktiviteter ökar vi deras förutsättningar och prestationsförmåga.Tack vare våra kompetenta pedagoger med spetskompetens inom rörelse och hälsa får alla barn på Olympen de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande.


Vårt mål är att utmana eleverna i deras lärande oavsett nivå, och skapa en spännande skolmiljö fylld av glädje och trygghet.