Nyheter

Olympen i media
Öppet hus

Olympens kvalitetsarbete får höga poäng i utvärderingar

2016-12-02
Det systematiska kvalitetsarbetet på Olympens grundskola Telefonplan har präglat verksamheten under 2015-2016. Skolan ligger nu i topp och har resultat som överträffar snittet i Stockholm och riket på i stort sett alla punkter. Vi har talat med en lärare och en förälder som berättar om sina erfarenheter av förändringsarbetet.

- Lärarna på Olympen Telefonplan är idag en sammansvetsad grupp som strävar åt samma håll. Verksamheten är unik – vi har 100 procent utbildad personal, alla stortrivs och det är ordning och reda, säger Gunilla Calmesjö Moe som är en erfaren pedagog och har jobbat på Olympen i tre år. 


”En oas i skolvärlden”
Gunilla är utbildad och behörig lärare i svenska, engelska, matematik, bild, SO, idrott, och tyska. När Gunilla upptäckte Olympen hade hon arbetat i yrket i över 30 år. Det råder inget tvivel om att Gunilla är en erfaren och passionerad pedagog som älskar sitt jobb och sina elever. 
- Olympen är som en liten oas i skolvärlden. När man kliver in genom dörren så slås man direkt av vilken trevlig atmosfär det är. Alla har ett vårdat språk, det är vänligt och tillåtande, fortsätter Gunilla Calmesjö. 

Stenhårt och fokuserat arbete 
Lärarna och fritidspersonalen har varit djupt involverade i förändringsarbetet under läsåret 2015-2016 som har letts av rektor Thomas Andersson. Gunilla konstaterar att Thomas ledning var otroligt tydlig och väl förankrad bland medarbetarna. Hela personalen fick vara med i arbetet, deltog i möten med Skolinspektionen och fick också höra de positiva resultaten som så småningom tog form. 
-Alla lärare var med och vände och vred på formuleringarna så att det skulle bli korrekt och rättvisande. Vi satt i olika arbetsgrupper och lämnade ifrån oss förslag som skolledningen sedan värderade och arbetade vidare med, minns Gunilla. 

Hela personalstyrkan inklusive fritidspersonalen jobbade stenhårt och fokuserat, och arbetet involverade även elever och föräldrar även om föräldrarna redan var nöjda. Gunilla konstaterar att föräldrarna hela tiden har trivts bra med alla aktiviteter och den unika profil som Olympen Telefonplan har och det bekräftas också av Emma Suslin som under sex år har haft sina tre barn i skolan:
- Vi ville ha en skola där det var bra mat och vi tyckte att det var spännande med extra mycket engelska. Mina barn har haft ett fantastiskt ställe att gå till varje dag!  
Tryggt med tydlig dokumentation
Emma Suslin kommenterar att det alltid har funnits ett starkt driv från skolans håll och är nöjd över att hennes barn nu har haft sina lärare i flera år. Att personalomsättningen är låg bidrar till hög trygghet i skolan. Emmas dotter har gått i Olympen från F-klass till årskurs 5 och Emma har alltid haft god insyn i skolans styrning via föräldrarådet, och har medverkat i skolans systematiska kvalitetsarbetet. 
- Vi föräldrar vet vad rektor gör och att det faktiskt händer något. Det känns tryggt att veta att allt dokumenteras från början i SchoolSoft, och att alla jobbar efter samma mål enligt samma styrdokument. Det känns bra, och barnen trivs superbra, säger Emma Suslin. 

”Barnen får ett försprång i livet”
Att Olympen också har en tvåspråkig profil med extra mycket engelska är något som Emma värderar särskilt högt. Hennes son som går i tredje klass talar engelska flytande och ser på engelska filmer på tv utan att behöva läsa undertexterna på svenska. 
- Barnen får ett försprång i livet genom att få engelskan på köpet!

När nu Skolinspektionen har godkänt skolan på alla punkter så är det ännu lättare att gå till jobbet på morgonen menar Gunilla Calmesjö Moe:
- Nu har vi gått igenom alla dokument och alla har varit delaktiga. Vi har verkligen utformat dokumenten tillsammans så att alla kan stå för det, och trivseln är hög!