Om Olympen

Verksamhetsbeskrivning
Historik
Pedagogik i rörelse
Kostprofil
Olympen International
Om vår personal
Lediga tjänster
Enkätundersökningar
Olympens vision
Klagomålshantering och synpunkter

Om Olympen Friskolor
Olympens skolor har ett tydligt fokus på hälsa, individuellt lärande och språk. Våra pedagoger arbetar kontinuerligt för att individuella kunskapsbehov ska få rum hos oss. Basämnen som engelska, svenska och matematik får stort utrymme i vår undervisning, ämnena har en utökad timplan och vi har även rent engelskspråkiga avdelningar i våra förskolor.

Ekologiskt och hemlagat varje dag

Vi serverar ekologisk hemlagad kost eftersom barn som äter bra, är barn som lättare lär sig nya saker och orkar hela dagen. Kosten är en självklar del i ett hälsosamt liv. 

Bästa förutsättningarna för lärande

Med hjälp av vår pedagogiska profil Pedagogik i rörelse arbetar vi utifrån alla barn och elevers individuella kunskaps- och utvecklingsbehov. Vår profil är basen för ett varierat lärande, både med fysisk aktivitet och en pedagogik som kan anpassas utifrån barnens behov och förutsättningar.

Trygga och glada tillsammans

På Olympens grundskolor och förskolor är respekt för varandra och alla lärare ett centralt mål. Vi arbetar för att alla ska må bra, känna sig sedda och trygga. Tillsammans skapar dessa utgångspunkter glada barn med alla möjligheter till lärande, inspiration och trivsel.